Οι ανησυχίες για τους εφήβους και η μαριχουάνα υψηλής ισχύος δεν έχουν εύκολες απαντήσεις στο Statehouse σιαλις Η Pfizer επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του χαπιού COVID-19, Δυνατότητα έναντι Omicron